5.2. A Hunviron Kft. integrált minőség- és környezeti politikája

Egész tevékenységünk a környezet védelmét célozza. Lőrinci telephelyünkön szennyezett vasúti talpfák, szennyvíziszapok, illetve engedélyeink alapján átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását, valamint az ipari terület rekultiválását végezzük.

Elköteleztük magunkat a megbízható minőségű szolgáltatások mellett. Ennek érdekében fenntartjuk

·         megbízóink követelményeinek és elvárásainak azonosítását és teljesítését;

·         a jogi előírások folyamatos nyomonkövetését és maradéktalan betartását;

·         alvállalkozóink szakmai felügyeletét;

·         a rendszer folyamatos fejlesztését.

Mindent elkövetünk azért, hogy munkánk eredményessége és megfelelő hatékonysága mellett csak a minimálisan szükséges módon terheljük a környezetet járulékos hatásokkal.

Ennek érdekében

·         a megújítható természeti erőforrásokat takarékosan használjuk fel a fenntartható fejlődés érdekében;

·         súlyt fektetünk arra, hogy napi munkánk során mindenkor megfeleljünk a törvényi előírásoknak, szabályozásoknak, szorosan együttműködünk a hatóságokkal és más érdekelt felekkel;

·         folyamatosan törekszünk a szennyeződések megelőzésére, környezeti teljesítményünk fokozására. Ennek érdekében – jelen politikánkkal összhangban - évente megfogalmazzuk mérhető környezetvédelmi céljainkat;

·         minimális szinten tartjuk a kezelt terület kiporzását.

Tudatában vagyunk annak, hogy a felhasznált anyagok és szolgáltatások kihatnak környezeti teljesítményünkre, ezért arra törekszünk, hogy beszállítóink termelési tevékenységük és szolgáltatásuk során érvényesítsék a környezet védelmének szempontjait.

2016.szeptember 1.

                                                                                                            Galambos Sándor Pál

                                                                                                             ügyvezető igazgató