A REG Kft. integrált minőség- és környezeti politikája

 

Egész tevékenységünk a környezet védelmét célozza. Lőrinci telephelyünkön vasúti talpfák, szennyvíziszapok és más veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelését, valamint az ipari terület rekultiválását végezzük.

Elköteleztük magunkat a megbízható minőségű szolgáltatások mellett. Ennek érdekében fenntartjuk

  • megbízóink követelményeinek és elvárásainak azonosítását és teljesítését;
  • a jogi előírások folyamatos nyomon követését és maradéktalan betartását;
  • alvállalkozóink szakmai felügyeletét;
  • a rendszer folyamatos fejlesztését.

Mindent elkövetünk azért, hogy munkánk eredményessége és megfelelő hatékonysága mellett csak a minimálisan szükséges módon terheljük a környezetet járulékos hatásokkal.

Ennek érdekében

  • a megújítható természeti erőforrásokat takarékosan használjuk fel a fenntartható fejlődés érdekében;
  • hangsúlyt fektetünk arra, hogy napi munkánk során mindenkor megfeleljünk a törvényi előírásoknak, szabályozásoknak, szorosan együttműködünk a hatóságokkal és más érdekelt felekkel;
  • folyamatosan törekszünk a szennyezések megelőzésére, környezeti teljesítményünk fokozására. Ennek érdekében – jelen politikánkkal összhangban - évente megfogalmazzuk mérhető környezetvédelmi céljainkat;
  • minimális szinten tartjuk a kezelt terület kiporzását;
  • szaghatásokat minimális szintre csökkentjük, ezért szalma fedést használunk a szennyvíziszap ürítő depóniánál.

Tudatában vagyunk annak, hogy a felhasznált anyagok és szolgáltatások kihatnak környezeti teljesítményünkre, ezért arra törekszünk, hogy beszállítóink termelési tevékenységük és szolgáltatásuk során érvényesítsék a környezet védelmének szempontjait.

2020. szeptember 4.

 

 

Bodó Nándor

 

 

  Ügyvezető